Regulamin ucznia

 • Bedę regularnie uczęszczał do szkoły.
 • Bedę zawsze słuchał nauczyciela.
 • Zawsze bedę brał czynny udział w lekcjach.
 • Bedę zawsze odrabiał pracę domową.
 • Bedę zawsze przygotowany do lekcji.
 • Bedę koleżenski dla kolegów i koleżanek w szkole.
 • Bedę zawsze odnosił się z szacunkiem do nauczycieli, dyrekcji i osób na terenie szkoły.
 • Bedę przestrzegał wszelkich zasad na terenie szkoly, jak wyłączenie telefonu i nie używanie go podczas zajęć.
 • Rozumiem również, że posiadanie i spożywanie alkoholu i narkotyków jest zabronione.
  Bedę szanował mienie szkolne i budynek szkolny.
 • Nie bedę opuszczał budynku szkolnego bez zezwolenia wladz szkolnych.
 • Za wszelkie zniszczenia dokonane przez ucznia na terenie szkoły Rodzice będą pociagani do odpowiedzialności materialnej.
 • W przypadku nieprzestrzegania regulaminu uczeń może być usunięty z listy szkolnej.