Władze szkolne

Jolanta Harrison
Dyrektor szkoły
ks. dr Christopher Ciomek
Proboszcz parafii