Zapisy

Akademia Języka Polskiego i Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bartlett ogłasza nabór na rok szkolny 2021/22.

Pragniemy wszystkich poinformować że od 16 marca prowadzimy zapisy do naszej Akademii.
Zapisy odbywać się będą w budynku szkolnym podczas zajęć w godzinach od 17:00 do 20:00 pod adresem 109 S. Crest Ave. w Bartlett.

Liczba miejsc ograniczona!

Zajęcia będą odbywać się w piątki.

PIĄTEK – 5:00 p.m. – 8:45 p.m.                   
zajęcia dla klas 0 – 11 wraz z katechizacją

Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,prowadzi nauczanie j. polskiego jako obcego,  korzysta z najnowszych podręczników, dostosowanych do potrzeb polonijnych uczniów, jak również posiada akredytacje Illinois State Board of Education.

Zapisy i informacje:
Tel: (847) 769-9082 
E-mail:  akademiajezykapolskiego@gmail.com

2021/2022 Formularz Rejestracyjny

Po pierwszym października nie ma zwrotów (punkt #3 poniżej).
Do 1 października będzie potrącone $100 plus $15 za każdy dzień zajęć w Akademii.

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami. 

1.     Bez zgody nauczyciela lub władz Akademii uczeń nie może opuszczać budynku szkoły w czasie trwania lekcji. Akademia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za samowolne opuszczenie budynku przez ucznia w czasie zajęć.

2.     Rodzic jest zobowiązany do odbierania dzieci zaraz po zakończeniu zajęć szkolnych. W razie spóźnienia Rodzic jest zobowiązany o telefoniczne poinformowanie o sytuacji, w przeciwnym razie będzie obciążony opłatą $20 za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia.

3.     Zwroty opłat za szkołę będą uwzględnione tylko do 1 października, jeśli opłata  za naukę została w całości wpłacona w terminie rejestracji. Do 1 października będzie potrącone $100 plus $15 za każdy dzień zajęć  w Akademii. Po pierwszym października nie ma zwrotów. Zwrotowi nie podlegają klasy maturalne.

4.     Jeżeli do 1 czerwca jeśli nie będzie wpłacony depozyt za szkołę,  opłata będzie wyższa o $100 po tym terminie zapisu.

5.     Akademia będzie zobowiązana pobrać opłatę w wysokości $30 za czek wystawiony bez pokrycia.

6.    Opłaty sa szkołę które nie zostały uregulowane do 1 listopada będą podlegały dodatkowej opłacie w wysokości $50. W wyjątkowych sytuacjach można ubiegać się o odroczenie opłat, na co wymagana jest akceptacja przez władze szkoły.

7.     Rodzic jest zobowiązany do pokrycia  wszelkich kosztów naprawy zniszczeń dokonanych przez ucznia podczas zajęć szkolnych.

8.     Rodzic jest zobowiązany do przedstawienia na karcie rejestracyjnej informacji zdrowotno-problemowych ucznia. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z braku wszystkich informacji o dziecku.

9.     Informujemy, że od czasu do czasu na stronie internetowej, w kronice lub polonijnych czasopismach będą umieszczane zdjęcia klasowe dzieci, jeśli będzie taka potrzeba.

10.     W razie wyjazdu ucznia na szkolną wycieczkę, do kina lub inną organizowaną przez Akademię wyprawę, Rodzic jest zobowiązany podpisać zezwolenie (waiver form).

11.  Jeśli podręczniki nie zostaną zamówione i opłacone w terminie zapisu do szkoły, po drugim tygodniu rozpoczęcia zajęć będzie pobierana opłata za przesyłkę w zależności, skąd one będą wysyłane.

12.   Informujemy, że podczas zajęć szkolnych całkowicie zabronione jest używanie telefonów komórkowych przez uczniów, palenie papierosów lub korzystanie z innych używek na terenie szkoły. Uczeń nie przestrzegający przepisów będzie usunięty ze szkoły w trybie natychmiastowym.

Harmonogram zajęć :

PIĄTKI    
Religia 5:00 – 5:50 
Zajęcia szkolne 6:00 – 8:45